euro-jankovic
 

* EURO PALETE (NOVE)
* EURO PALETE (KORIŠTENE)
* EURO PALETE (REPARIRANE)
* USLUGA OVLAŠTENOG POPRAVKA PALETA
* RECIKLAŽA PALETA
* OTKUP PALETA
* ZBRINJAVANJE DRVENOG OSTATAKA (IZRADA SJEČKE OD PALETA)
* UVOZ, IZVOZ I VLASTITI PRIJEVOZ PALETA (DO ŽELJENOG KUPCA)
* PRIJEVOZ TRUPACA
* NAJAM PALETA S DOVOZOM I ODVOZOM
* PRODAJA NOVIH I RABLJENIH PALETA
* IZRADA SPECIJALNIH PALETA
* IZRADA SPECIJALNIH DRVENIH ELEMENATA SA VLASTITE PILANE
* PROIZVODNJA BIO MASE IZ VLASTITIH OSTATAKA DRVETA

paleta EURO PALETA
DIMENZIJE: 120cm x 80cm
NOSIVOST: 1500 kg
paleta JEDNOKRATNA PALETA
DIMENZIJE: 120cm x 100cm
paleta

JEDNOKRATNA PALETA
DIMENZIJE: 120cm x 80cm

PROIZVODNJA

PALETE PO NARUDŽBI

DRVA ZA OGRIJEV
+ GRATIS POTPALA
MASA 15 KG

SORTE: BUKVA, HRAST, JASEN, GRAB

DRVA ZA OGRIJEV
+ GRATIS POTPALA
MASA 10 KG

SORTE: BUKVA, HRAST, JASEN, GRAB

DRVA ZA OGRIJEV
+ GRATIS POTPALA
MASA 5 KG

SORTE: BUKVA, HRAST, JASEN, GRAB

SJEČKA

 
Copyright by SAGA DIZAJN